Kemikli Bedesten

Eki 29 2012

Kitabesi bulunmayan bedestenin Hacı Müftü Osman Efendi tarafından, 1860-1862 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Her biri 15x60 metre ebadında olan iki bölümlü, dikdörtgen planlı ve kesme taştan yapılmış bir yapıdır.

Temel kazıları sırasında kemik bulunduğu için halk arasında Kemikli Bedesten olarak adlandırılmıştır. Bedestenin bir kısmının Mecidiye, diğer kısmının ise Aziziye olarak adlandırılması, eserin yapımına Abdülmecid zamanında başlandığı ve Abdülaziz zamanında bitirildiğini akla getirmektedir.

Kapalı çarşı plan tipinde düzenlenen her bedestende iki taraflı 40 dükkan yer almaktadır. Dükkanlar arasındaki geçiş bölümü beşik tonozla örtülmekte ve tonoz üzerinde belli aralıklarla aydınlatma pencereleri bulunmaktadır.