Boyacı Camii

Gaziantep’in en eski yapılarından biridir. Cami, 13. yüzyıl başlarında yapılmış ve son şeklini 1575 tarihinde almıştır. Bazı kaynaklar ilk yapılış tarihini 1211 olarak verir. Minber kitabesine göre 1357 yılında Memlûkler döneminde bitirilmiştir. 1575 yılında Halep valisi Mehmet Paşa tarafından onartılmıştır.

Arşiv belgelerinde Kadı Kemalettin, Boyacıoğlu, Boyacızade, Cami-i Kebir (Ulu Cami) olarak da anılır. Rivayete göre Boyacı Yusuf olarak anılan meşhur Karakoyunlu Kara Yusuf Bey tarafından yaptırılmıştır. Kadı Kemalettin adı ise camide görev yapan âlim bir kadıdan kaynaklanmaktadır.

Ceviz ağacından yapılan minber yıldız, palmet, rozet ve geometrik motiflerle süslü kündekârî ahşap işlemeciliğin en eski ve özel örneklerinden biridir. Minber, tekerlekler üzerinde hareket eden tek örnektir. Cami enine dikdörtgen planlı olup dört ayakla birbirine paralel iki bölüme ayrılmıştır. Mihrap önü kubbeli diğer bölümler çapraz tonozlarla örtülüdür. Minare 19. yüzyıl sonunda yenilenmiştir. Caminin medresesi yıkılmıştır.

2007 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.